Logo Peinemann
Logo Peinemann

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING KLANTEN EN LEVERANCIERS

mei 2018

Peinemann is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onder Peinemann wordt verstaan Peinemann Mobilift Groep B.V. en al haar Europese meerderheidsdeelnemingen.

Contactgegevens:
Peinemann Mobilift Groep B.V.
Nieuwe Langeweg 40
3194 DB Hoogvliet
010 295 5000
www.peinemann.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Peinemann verwerkt persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor de inkoop, verkoop, inhuur, verhuur van goederen en/of diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam, voornamen, voorletters, geslacht;
- Adres, postcode en woonplaats (privé);
- Zakelijk(e) telefoonnummer(s), e-mailadres en soortgelijke voor communicatiebenodigde gegevens.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Peinemann verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
- om contact met u op de kunnen nemen naar aanleiding van een geplaatste bestelling / order;
- om contact met u op te nemen naar aanleiding van het door u ingevulde contactformulier;
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- voor het doen van bestellingen / orders;
- voor het verwerken en uitvoeren van door u gedane bestellingen / orders;
- om goederen en/of diensten die door u worden besteld af te (kunnen) leveren;
- voor de financiële administratie;
- ter uitvoering van een overeenkomst;
- voor marketingdoeleinden;
- voor het onderhouden van de zakelijke relatie;
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Peinemann neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peinemann) bij betrokken is.

Bewaartermijn

Peinemann bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarom een bewaartermijn van 7 jaar na afhandeling laatste order / bestelling. Gedurende deze termijn kan het nog nodig zijn om contact met u op te nemen voor een van de doelen genoemd in deze privacyverklaring.

Delen van persoonsgegevens met derden

Peinemann verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan wet- en regelgeving, een rechterlijk bevel of een verzoek van de overheid of om onszelf te kunnen verdedigen in juridische procedures.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor de website maakt Peinemann gebruik van commerciële, social media en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media
Op onze website staan knoppen van Facebook, LinkedIn, Instagram en Google +. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media plaatsen via de code van deze knoppen cookies. Wij hebben daar geen invloed op. U kunt zelf de privacyverklaringen van deze social media bekijken om te zien wat er gebeurt met uw gegevens die via de cookies zijn verzameld. 

Peinemann maakt verder gebruik van de volgende cookies: 

Google Analytics 
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Google + platform
Gebruikt door Google om vertoningen op pagina's te registreren met de Google-login knop.

Facebook Impressions
Gebruikt door Facebook om vertoningen op pagina's te registreren met de Facebook-login knop.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peinemann en u heeft het recht op overdracht van gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u in ons bezit hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@peinemann.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Peinemann wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peinemann neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@peinemann.nl.

Download Privacystatement Peinemann  Clients And Suppliers  Mei 2018
Download Privacystatement Peinemann Clients And Suppliers Mei 2018

Spijkstaal = elektrisch rijden