Logo Peinemann
Logo Peinemann

Kwaliteit en milieu

Kwaliteit
Elektrische voertuigen worden vaak ontwikkeld en gebruikt voor specifieke logistieke taken. Daarom stellen klanten hoge kwaliteitseisen aan de voertuigen zoals inzet, betrouwbaarheid en lange levensduur.

Spijkstaal waarborgt de kwaliteit sinds 1996 met het ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem. Sinds 2009 beschikt Spijkstaal over de ISO 9001:2008. Deze norm controleert/beheert niet alleen de bedrijfsprocessen,  maar gaat ook uit van analyse/review op alle niveaus.  

Milieu
Veel van onze klanten zijn heel bewust met het milieu bezig. Duurzaamheid staat op vele strategische agenda’s. Organisaties investeren in schone voertuigen en vinden het belangrijk dat de totale ecologische voetafdruk van hun onderneming, inclusief die van de leveranciers, zo klein mogelijk is. Spijkstaal vindt dat zij, als adviseur, dienstverlener en fabrikant van schone voertuigen, een voorbeeldfunctie heeft.

Milieubarometer
Daarom brengt Spijkstaal haar milieuprestatie sinds 1999 nauwkeurig in kaart met behulp van de milieubarometer. Deze barometer toont aan dat de milieubelasting van Spijkstaal in 10 jaar tijd met ruim 65 procent is gedaald! De CO2 uitstoot van de fabriek is met 58 procent gedaald. Door deze daling zijn de milieu gerelateerde kosten lager dan in 1999; ondanks de vele prijsstijgingen in de afgelopen jaren.

Halfjaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van Spijkstaal door Lloyds Register Quality Assurance geëvalueerd en goedgekeurd volgens de kwaliteitsmanagementsysteemnormen ISO 9001:2008. Spijkstaal neemt als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem regelmatig steekproeven om de klanttevredenheid te peilen en, indien er aanleiding toe is, de processen daarop aan te passen.

Spijkstaal = elektrisch rijden