Logo Peinemann
Logo Peinemann

Algemene Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zij de Algemene Contractvoorwaarden van Spijkstaal International B.V. van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

Klik hier voor de Algemene Contractvoorwaarden

 

 

Spijkstaal = elektrisch rijden